Početna strana

Rečnik pojmova – ICT, SAM – licenciranje (2. deo)

Evo još jednog članka sa kratkim objašnjenjima pojmova koji su usko povezani sa licenciranjem softvera. U suštini, to i jeste nastavak prethodnog članka REČNIK POJMOVA – ICT, SAM. Pojam Objašnjenje...
Read More →

Software Asset Management (SAM) – portfolio usluge

Opis i osnovni pojmovi Software Asset Management (SAM) je proces proverenih postupaka u oblasti upravljanja informacionim i komunikacionim tehnologijama, koje objedinjuju ljude, procese i tehnologiju sa ciljem da se kontroliše...
Read More →

Ponuda licenci za Microsoft softver

Jedan od važnih aspekata upravljanja licencama jeste način kupovine, pa hajde da se time pozabavimo. Tu postoji puno mesta ali hajde da najpre raščlanim i objasnim opšte pojmove. Generalno gledano...
Read More →

Rečnik pojmova – ICT, SAM

Prikupio sam pojmove koji se često pojavljuju u praksi i koji su pomenuti u mojim tekstovima. Kao i sve ostalo, ovaj rečnik ću dopunjavati tokom narednog perioda. Otvoren sam za...
Read More →

Struktura Volume License ugovora, filijale, raspodela

Ako ste potpisivali Enterprise Agreement ili ugovor za velika preduzeća, onda ste se sigurno susreli sa pojmovima kao što su forma za potpisivanje, ugovor za velika preduzeća, upisnica, ugovor o...
Read More →

Windows Server 2016 – novine u licenciranju

Nova verzija Windows servera zajedno sa System Centar porodicom proizvoda zvanično je objavljena 1. oktobra. Najnovija verzija oba proizvoda nosi naziv 2016. Sa izlaskom na tržište, objavljene su i novine...
Read More →

Prednosti upravljanja softverskim licencama u preduzeću

Pravo na korišćenje računarskog programa u produkciji? Računarski program – softver je intlektualna svojina proizvođača – kreatora. On ustupa pravo na korišćenje programa. Korisnik stiče ograničeno pravo na upotrebu, kopiranje...
Read More →