Od sredine januara 2020. godine Microsoft je prestao da isporučuje automatska ažuriranja za svoje operativne sisteme Windows 7 i Windows Server 2008. Bez ažuriranja, operativni sistem postaje izložen većem riziku od svima nam poznatih pretnji. Iako se svaka kompanija može odlučiti da plati nadogradnju ažuriranja stare verzije, cilj prelaska na novu je pre svega smanjenje troškova održavanje stare verzije u životu a ujedno i smanjenje i predviđanje budućih troškova nadogradnje. Kako je ovaj kraj najavljivan dugi niz godina, ukoliko još uvek niste, vreme je da razmislite o migraciji na najnoviju verziju operativnih sistema.

Za mnoge kompanije, provera stanja svoje IT infrastrukture uz upotrebu SAM alata može biti jednostavna vežba. Ako nemate neki od ovih alata, nećete imati podatke a ni najnovije informacije o tome kako vaš IT upravlja softverom u vašoj kompaniji. Ovo dovodi do još pitanja, glavno je svakako – SIGURNOST.

Sigurnost pre svega znači da pratite gde se nalaze vaši podaci i sredstva, jer vam to može pomoći u prepoznavanju ranjivosti sistema ili zastarele opreme koja bi trebala biti povučena. Sa propisima poput GDPR-a koji predviđa da se svaki uređaj stavlja u evidenciju, praćenje softvera je još važnije. Živi inventar vaših IT resursa, kako to pružaju neke SAM platforme, zadovoljava bezbednosnu kontrolu od strane CIS-a. Zanimljivo je napomenuti da je poznavanje vaše infrastrukture takođe prva stavka u okviru ciber-sigurnosti.

Monitoringom svog ekosistema, pre svega treba dobro razumeti ne samo šta je pokrenuto, već i da promptno delujete protiv nastalih anomalija. Uz pomoć ovakve transparentnosti koju pruža neki od SAM alata, promene poput prestanka podrške za Windows 7 i Windows Server 2008 operativne sisteme će biti lako uočive što će doprineti zaštiti vašeg poslovanja.

Ako želite doći do efikasne strategije upravljanja softverom, poput EOL ili bilo kojih drugih rokova kao i uvek otvoren sam za sva pitanja.