Posts filed under: Software Asset Management – SAM

SOFTWARE ASSET MANAGEMENT – SPREMNI ZA PROMENU?

Svedoci smo da se iz godine u godinu povećavaju budžeti namenjeni za razne softvere i softverska rešenja što dovodi do toga da upravljanje softverom postaje jedna od ključnih aktivnosti svake...

KRAJ ZA WINDOWS 7, OSEĆATE LI SE SIGURNO?

Od sredine januara 2020. godine Microsoft je prestao da isporučuje automatska ažuriranja za svoje operativne sisteme Windows 7 i Windows Server 2008. Bez ažuriranja, operativni sistem postaje izložen većem riziku...

SAM softver ili kako pratiti upotrebu licenci

Tokom poslednjih godina, sa razvojem SAM discipline i sve većom primenom u poslovnom okruženju, razvijala su se i softverska rešenja kao podrška. Danas na tržištu postoji solidan broj rešenja koja...

Politika podrške za životni ciklus softverskih proizvoda

Politika podrške za životni ciklus proizvoda je veoma važna stavka kada je u pitanju SAM i upravljanje ICT okruženjem. Na osnovu toga se donose dugoročni – strateški planovi i planiraju...

5 razloga za standardizaciju i SAM

Još na studijama sam se susreo sa pristupom kod upravljanja voznim parkom kroz standardizaciju vozila i dobavljača. Razlozi za to su veoma jednostavni. Ako imate standardizovan vozni park, prednosti se...

Software Asset Management i upravljanje promenama

Savremeni uslovi poslovanja nameću stalne promene. Bilo da su u pitanju promene u strukturi zaposlenih, promene lokacija ili u strukturi kompanije, to su svakodnevne promene. Jedna od najaktuelnijih migracija je...

Rečnik pojmova – ICT, SAM – licenciranje (2. deo)

Evo još jednog članka sa kratkim objašnjenjima pojmova koji su usko povezani sa licenciranjem softvera. U suštini, to i jeste nastavak prethodnog članka REČNIK POJMOVA – ICT, SAM. Pojam Objašnjenje...

Software Asset Management (SAM) – portfolio usluge

Opis i osnovni pojmovi Software Asset Management (SAM) je proces proverenih postupaka u oblasti upravljanja informacionim i komunikacionim tehnologijama, koje objedinjuju ljude, procese i tehnologiju sa ciljem da se kontroliše...

Rečnik pojmova – ICT, SAM

Prikupio sam pojmove koji se često pojavljuju u praksi i koji su pomenuti u mojim tekstovima. Kao i sve ostalo, ovaj rečnik ću dopunjavati tokom narednog perioda. Otvoren sam za...

Struktura Volume License ugovora, filijale, raspodela

Ako ste potpisivali Enterprise Agreement ili ugovor za velika preduzeća, onda ste se sigurno susreli sa pojmovima kao što su forma za potpisivanje, ugovor za velika preduzeća, upisnica, ugovor o...