Politika podrške za životni ciklus proizvoda je veoma važna stavka kada je u pitanju SAM i upravljanje ICT okruženjem. Na osnovu toga se donose dugoročni – strateški planovi i planiraju operativne akcije na kratkoročnom nivou. Na osnovu ovih informacija, donosimo odluke koji proizvod koji nabavljamo, kada vršimo migraciju sa prethodne na novu verziju, kada su potrebne obuke, planiramo troškove, planiramo nabavku. Sve u cilju održive i predvidive podrške poslovanju od strane ICT ogranka kompanije.

Sigurno ste barem jednom imali priliku da radite ažuriranje operativnog sistema ili nekog Office paketa ili nekog drugog proizvoda – takozvani Update. Naročito su popularne poruke u vezi sa servisnom paketom ispravki koje se moraju instalirati. Taj paket je ponekada obavezan kada želite da instalirate ili konfigurišete neki servis. S vremena na vreme se objavljuju pojedinačne ispravke sistema a zatim se pojavi servisni paket koji objedinjuje te ispravke.

Ovo sve ima direktnu povezanost sa životnim ciklusom proizvoda. Ako je u pitanju kompanija Microsoft, postoji propisana generalna politika podrške kada su u pitanju proizvodi. Ispravke i dodaci, poboljšanja softverskih proizvoda su deo ovoga. Svaku od ispravki možete preuzeti sa sajta podrške i pročitati o istoj tehničke detalje, šta sadrži tj. koje probleme tretira, da li postoje preduslovi za primenu, da li ima nekih ograničenja.

Generalno govoreći, životni ciklus jednog softverskog proizvoda kompanije Microsoft je sledeći:

  • Od trenutka izlaska na tržište pa narednih deset godina svaki proizvod nalazi u ciklusu podrške. Tu može biti odstupanja, pravilo nije pravilo ako nema izuzetaka, kada se objavljuju posebni članci na tu temu;
  • Prvih pet godina je period glavne podrške za proizvod kada se objavljuju i dostupne su bezbednosne i ne bezbednosne ispravke, besplatna podrška koja dolazi uz način kupovine proizvoda, podrška koja se plaća, podrška u vidu članaka u bazi znanja i na lokaciji podrške, razne vrste ispravki u zavisnosti vrste podrške na koju imate pravo;
  • Narednih pet godina je period proširene podrške kada se proizvod dalje ne razvija i unapređuje ali se i dalje radi na bezbednosti i tokom kojeg su dostupne sve prethodno objavljene ispravke članci i poboljšanja. Praktično gledano dostupni su servisni paketi, pojedinačne ispravke, članci u bazi znanja, ali se ne radi dalje na tom proizvodu;
  • Nakon isteka ovog perioda, proizvod izlazi iz perioda podrške i dalje se ne tretira od strane kompanije;

Upravo je ovakva politika razlog što se mogu videti objave da neki proizvod izlazi iz period podrške. Preporuka kompanije Microsoft je da se prati životni ciklus i da se koriste aktuelni proizvodi. Ovim se smanjuju troškovi održavanja i upotrebe proizvoda.

Pošto su prethodno uvedeni određeni pojmovi, hajde da ih objasnimo.

Ispravke se dele na bezbednosne i one koje to nisu. Sama reč kaže, bezbednosne se odnose na ispravke proizvoda u pogledu bezbednosti. Ostale ispravke, se odnose na funkcionalnosti ili uočene nedostatke u funkcionisanju proizvoda. Ovo su pojedinačni paketi, koji tretiraju obično jedan uočeni problem. Bezbednosne ispravke su uvek označene kao obavezne, dok su ove druge obeležene kao preporučene. Ove oznake možete uočiti kada preko update servisa pogledate listu ispravki nakon procesa provere.

Servisni paket se periodično izdaje, nakon određenog perioda, kada se prikupi određeni broj ispravki. Servisni paket nosi oznaku obavezano. Proces kreiranja servisnog paketa je najpre objedinjavanje svih objavljenih ispravki u jedan paket, zatim se taj paket dodatno proverava i testira. Nakon svih ovih faza, objavljuje se servisni paket. Servisni paket ima poseban životni ciklus i evo tabele koja daje tačnu informaciju:

Porodica proizvoda

Trajanje podrške za servisni paket

Windows klijenti i serveri

24 meseca

Dynamics

24 meseca

Office

12 meseci

Serveri

12 meseci

Alatke za programere

12 meseci

Korisnički softver, multimedija i igre

12 meseci

Hajde da se vratimo na same proizvode. Uvek se možete detaljno i precizno informisati o životnom ciklusu proizvoda preko baze podataka sa životnim ciklusima proizvoda. Baza podatka je javno objavljena na lokaciji:

https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/lifecycle/search/

Na osnovu naziva i verzije proizvoda možete se informisati o bitnim datumima.

Da ilustrujem ovu pretragu, ako su potrebne informacije u vezi sa proizvodom Windows Server 2008 Standard, ovako izgledaju rezultati:

Izdati proizvodi

Datum početka životnog ciklusa Datum završetka glavne podrške Datum završetka proširene podrške Datum završetka podrške za servisni paket Napomene
Windows Server 2008 R2 Standard 22.10.2009. Nije primenljivo Nije primenljivo

9.4.2013.

Pogledajte najnoviju listu servisnih paketa za ovaj proizvod da biste saznali datume prestanka podrške.
Windows Server 2008 Standard 6.5.2008. Nije primenljivo Nije primenljivo 12.7.2011. Pogledajte najnoviju listu servisnih paketa za ovaj proizvod da biste saznali datume prestanka podrške.
Windows Server 2008 Standard without Hyper-V 6.5.2008. Nije primenljivo Nije primenljivo 12.7.2011.

Pogledajte najnoviju listu servisnih paketa za ovaj proizvod da biste saznali datume prestanka podrške.

Sve što je do sada pomenuto se odnosi na opšte uslove i odredbe politike podrške.

U okviru https://support.microsoft.com sajta postoji i baza znanja koju možete pretraživati na osnovu broja članka ili na osnovu ključnih reči. Detalje o svemu tome možete pronaći u članku kb242450 ili na adresi:

https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/242450/how-to-query-the-microsoft-knowledge-base-by-using-keywords-and-query-words

Možete bazu pretraživati i prema proizvodu.

Opšta pitanja možete pročitati na https://support.microsoft.com/sr-latn-rs/help/17140

Da dodam još, postoji i mogućnost plaćene podrške, kada je u pitanju kompanija Microsoft to je Premier Support, kada je u pitanju Oracle i IBM onda se podrška vezuje zajedno sa nabavkom licenci, kada se dobijaju dodatne pogodnosti direktno od strane specijalizovanih timova i stručnjaka.

Da zaključimo, jedna veoma važna oblast kada je u pitanju upravljanje IT sistemima je podrška proizvođača softvera. Predstavljene su glavne odredbe i uslovi kompanije Microsoft. I druge velike kompanije imaju propisanu politiku podrške i životni ciklus proizvoda.