Šta je „Cloud“?

Već neko vreme u trendu je prelazak na cloud servise ili online servise ili poslovanje na oblaku. Može se to uporediti sa nekim od usluga koje koristimo u svakodnevnom životu. Na primer sa vodovodom ili telefonijom ili strujom. Kada su u pitanju ove usluge, kakav model je u pitanju? Imamo potpisan ugovor kompanijom, gde su definisani uslovi pod kojima se priključujete na mrežu, na koji način se meri potrošnja, kolika je jedinična cena, a sa druge strane je postoji definisan određeni nivo garantovane usluge koja se isporučuje. To su primeri modela usluge na oblaku. Ako je reč o struji nama nije poznato kako se proizvodi, koji su generatori trenutno u radu, šta je potrebno od tehničko – tehnoloških uslova za puštanje u rad, zahtevi bezbednosti i slično. Ako je pogledamo vodovod, nije nam poznato iz koje crpne stanice je voda, koji proces obrade prošla, kojeg preseka su cevi.

To je princip na kom funkcionišu i servisi na oblaku – Azure i Office 365 koji su u ponudi od strane korporacije Microsoft. Kreirani su veliki računarski centri, na puno lokacija širom sveta, konfigurisani serveri, pušteni u rad servisi na serverima. Pretplata nam omogućava da koristimo procesore i serverske resurse. Potrebna je samo veza ka internetu, nakon čega se može krenuti u konfigurisanje servisa i korišćenje. I na sve to, nema dodatnih razmatranja i nedoumica oko CAL licenci, procesora, „hot“ i „cold“ servera, pretplate na nove verzije.

Koji modeli „Cloud“ servisa postoje?

Generalno, Cloud servisi imaju sledeće osnovne modele koji su u ponudi:

 • IaaS – infrastruktura kao servis,
 • PaaS – platforma kao servis,
 • SaaS – softver kao servis,

Predstavljeni su modeli po kojima posluju svi ponuđači računarskih usluga na oblaku – „Cloud Providers“.

Primeri za ove modele kada je AZURE u pitanju su:

 • IaaS – virtuelne mašine, skladište datoteka opšte namene;
 • PaaS – baza podataka, veb server;
 • SaaS – Office 365, Dynamics 365, Skype for Business, Exchange server;

Možemo to prestaviti i kao slaganje kockica, da bi smo uprostili prikaz, ili korake koje moramo napraviti da bi servis bio u potpunosti funkcionalan. Bilo da je u pitanju servisu u kući ili javni servis koji se iznajmljuje, potrebno je poređati sledeće kockice. Najpre nam je potrebna osnova ili infrastruktura, što čini sam server – hardver, priključak na struju sa rezervnim napajanjem, priključak na mrežu, skladište podataka, virtuelizacioni sloj. Time je ispunjen prvi korak i kreirana je infrastruktura. Zatim na toj infrastrukturi instaliramo platformu koju čine operativni sistem, server koji omogućava servis npr veb, srednji sloj. Sada smo kreirali platformu. Sledeći i najviši korak, krov, čini aplikacija i podaci. Tako je omogućen rad softvera i rad sa podacima. Slika iznad daje prikaz kockica koje su opisane i ilustruje modele.

Iz perspektive vlasništva, ako u okviru organizacije izgradimo IT kao servis onda je to „Private Cloud“. Druga mogućnost je da najmimo od nekog od provajdera servis, pa je onda struktura na strani provajdera „Public Cloud“.

Ako se vratimo na ponudu Microsoft korporacije, u okviru ovih modela su Azure i Office 365.

Azure

Azure je kolekcija usluga na oblaku, sa ponudom koja se proširuje svakog dana. Azure se odvija na računarskim centrima, raspoređenim širom sveta, radi veće pouzdanosti i dostupnosti.

Azure ponuda servisa izgleda kao kada uđemo u veliki supermarket, da približimo još više svakodnevnom životu.

Slika daje prikaz raznovrsne ponude usluga koje se mogu iznajmiti. Pitanje je šta nam treba. Kao kada uđemo u veliki supermarket, bez spiska za nabavku, obično ne nabavimo potrebne stvari. A potrošimo nekoliko sati u obilasku rafova bez zadovoljavajućeg rezultata.

No hajde da razdvojimo na osnovne elemente, kao što smo pominjali postoje modeli u okviru kojih su svi ovi servisi, dakle u ponudi je infrastruktura i platforma. Možemo ih predstaviti po kategorijama – funkcionalnostima:

 • Compute (Virtual Machines),
 • Web & Mobile,
 • Data & Storage (Backup i Restore, Storage),
 • Analytics,
 • Internet of Things & Intelligence,
 • Media & Content Delivery Network,
 • Identity & Access Mangement;

Ova opšta podela donosi kategorije u koje sada možemo detaljnije zađemo. Neke su nam jasne na prvi pogled, neke moramo detaljnije da proučavamo. Hajde da predstavimo one najpopularnije:

 • AZURE Virtuelne mašine,
 • Skladište podataka opšteg tipa (Azure Storage Service),
 • Usluga rezervne kopije (Azure Backup service).

Cene i mere potrošnje najlakše ćemo upoznati pomoću kalkulatora Azure servisa, ujedno ova veb aplikacija omogućava da napravimo procenu troškova na osnovu očekivane potrošnje.

Svi modeli za AZURE servise se mere prema potrošnji. Pitanje koje se postavlja iza toga je po čemu se meri ta potrošnja. Za svaki od ovih servisa postoje ustanovljene jedinice potrošnje. Tako na primer za storage to su GB ili TB zajedno brojem izvršenih transakcija, za Azure DNS je to broj zona i broj upita mesečno i tako redom.

Da se vratimo na ove najpopularnije i već pominjane servise i propisane jedinice potrošnje:

 • Skladište datoteka opšteg tipa, Azure Storage, veličina diska i broj transakcija mesečno,
 • Virtualne mašine, po broju sati tj. mesečnom angažovanju,
 • Azure Backup, veličina prostora;

Servis AZURE Virtuelne mašine podržava servere sa Windows ili Linux operativnim sistemima i sa prekonfigurisanim SQL serverom, SAP serverom, ORACLE serverom… Postoji mogućnost da podignete i svoje servere, svoju licencu da postavite na Azure kao platformu. Kao što je pomenuto, najam se meri prema satima angažovanja tokom meseca. Cena sata angažovanja zavisi od konfiguracije virtuelne mašine. Postoji mogućnost skalabilnosti VM tj povećanja broja instanci u zavisnosti od zahteva.

Hibridna rešenja nude skalabilnost, mogućnost proširivanja postojećih kapaciteta u kući, u slučaju potrebe. Ako postoji definisan kapacitet virtuelnih mašina „On Premise“, možemo proširiti kapacitet tj. uposliti nove mašine „In the Cloud“. Tako na jednostavan i lak način možemo dodati nove virtuelne mašine.

Storage, skladište opšteg tipa, se meri prema veličini diska i broju transakcija mesečno. Na osnovu toga se meri potrošnja i naplaćuje najam servisa. Na osnovu procene potrebe za prostorom za skladištenje tokom meseca, zakupljuje se prostor na disku. Takođe se može računati sa hibridnim rešenjem, tj. u slučaju potrebe za novim kapacitetom od postojećeg „On Premise“, možemo dodati nove skladišne kapacitete „In the Cloud“.

Kod Backup servisa, slučaj je još jednostavniji, zakupljuje se veličina instance. Dodatno možemo propisati redundansu na nivou lokalnog data centra ili na globalnom nivou. U svakom slučaju, prave se tri kopije vaših podataka na nezavisnim računarima u okviru lokalnog data centra. Može se unajmiti dodatno kopiranje podataka na još jednoj tački, u nekom od drugih data centara, hiljadama kilometara daleko. Cena Backup servisa je viša u slučaju da je u pitanju Globalna redundansa. Dodatak na ovu uslugu može biti Data Restore ili servis System Center Data Management.

Šta je Office 365 pretplata?

Sledeća stepenica u našoj priči je SaaS ili Software as a Servise ili Office 365 pretplata. Dakle kada smo opisivali Azure, u ponudi su infrastruktura i platforma što su prethodni koraci u kreiranju servisa i puštanju u produkciju. Na to dolazi model SaaS, čiji su predstavnici Office 365, Dynamics 365, Intune, Exchange online, SharePoint online, Skype For Business… Dakle ovo su pripremljeni servisi, na infrastrukturi i platformi, koje potrebno personalizovati i konfigurisati i pustiti u rad.

Ako pogledamo portfolio Microsoft proizvoda, jedna važna i poznata porodica jeste Office i Office serveri. Ovo su proizvodi koji su sastavni deo takozvane platforme kod licencnih ugovora. Kada pogledamo Office 365 pretplatu, onda ćemo videti da je ovo kolekcija pripremljenih servisa na oblaku, koji se odvijaju na Office serverima uz dodatak paketa Office 365 Pro Plus, koji je praktično naš lokalno instaliran klijent.

Kada smo zasnovali pretplatu, sledeći korak je aktivacija i kreiranje takozvanog Tenanta. Tenant na engleskom jeziku znači stanar. Kreiranje tenanta je praktično okruženje koje kreiramo na oblaku i to okruženje je vaš prostor, vaš iznajmljeni stan, za provajdera stanar. Dodeljivanjem parametara omogućavamo da taj tenant ima adresu u oblaku i na internetu. Na osnovu zakupljene pretplate aktiviramo servise. Dodavanjem korisnika omogućavamo prilaz korisnicima u naše okruženje, tj. omogućavamo stanarima da mogu da uđu i koriste prostor u našem iznajmljenom stanu.

Ovakvom ponudom, omogućeni su neophodni aspekti savremenog poslovanja u jednoj kancelariji. Dakle time su podržani komunikacija i saradnja u digitalnom obliku ili alati i servisi za povećanje produktivnosti.

Da svedemo, otvaranjem Office 365 tenanta na oblaku, vi dobijate na raspolaganju:

 • Elektronsku poštu sa poštanskim sandučetom veličine 50 GB,
 • OneDrive skladište podataka veličine 1 TB,
 • Instalaciju paketa Office Pro Plus na 5 uređaja po korisniku,
 • Komplet dodatnih alata i servisa koji omogućavaju instant poruke, jednostavno deljenje dokumenata putem lokalnog veb servera, deljenje kalendara, upravljanje projektima, video konferencije, internu socijalnu mrežu…

Ponuda Office 365

Kada se kupuje Office 365, kupuje se plan. Ili da kažemo prostije, ponuda servisa je skockana u Office 365 planove. Pošto su zahtevi organizacija različiti u odnosu na veličinu i obim poslovanja, tako su i planovi podeljeni u osnovne grupe:

 • Business planovi, za male i srednje organizacije,
 • Enterprise planovi, za velike organizacije.

Sledeća slika ilustruje servise u okviru planova:

Osnovna razlika između business i enterprise planova je ograničenje u broju korisnika, pa tako business planovi važe za do 300 korisnika u okviru jedne organizacije.

Ako gledamo od jednostavnijih ka kompleksnijim, Business plan sadrži samo Office 365 Pro Plus instalaciju i Office Online sa dodatkom OneDrive skladišta. Nabavkom ovog plana dobijate mogućnost da svoje dokumente kreirane u aplikacijama Word, Excel i PowerPoint skladištite tako da su dostupni bilo gde. Uz to su i Office Online alati, iste aplikacije koji omogućavaju pristup i uređivanje dokumenata preko veb pregledača. Dokumenti koji su na OneDrive disku, možete deliti sa osobama kojima to omogućite.

Malo kompleksniji plan je Business Essentials jer uključuje elektronsku poštu, SharePoint veb site i instant komunikaciju. Ovaj plan ne uključuje lokalnu instalaciju Office Pro Plus paketa pa je cenovno povoljniji. Namenjen je zaposlenima koji ne provode puno radno vreme za računarom, već im je potrebno da s vremena na vreme, pregledaju poštu ili da uređuju dokumente skladištene bilo na OneDrive disku ili SharePoint veb sajtu. U dodatku je i alat koji omogućava instant komunikaciju i IP telefoniju sa članovima tima i saradnicima i partnerima.

Najpotpunija ponuda kod Business paketa je Office 365 Business Premium plan, koji pored svih servisa koji su uključeni u Business Essentials plan, donosi i lokalnu instalaciju Office 365 Pro Plus paketa. Uz lokalnu instalaciju, instalaciju na vašem računaru, dolazi i mogućnost instalacije ovog paketa na pet uređaja na osnovu jedne pretplate za korisnika.

Kod svih planova OneDrive skladište je kapaciteta 1 TB, a kod planova sa servisom elektronske pošte, rezervisano skladište je 50 GB za e-poštu.

Kod Enterprise planova, najprostiji je E1 plan koji donosi samo Office Online alate i servise, kao kod Business Essentials plana. Razlika je u maksimalnom broju korisnika, kod E planova nema ograničenja po broju korisnika.

E3 plan, u odnosu na E1, donosi i mogućnost lokalne instalacije Office Pro Plus na 5 uređaja, po korisniku. Ista pogodnost kao kod Business planova sa instalacijom Office paketa. Ili da još uprostimo, korisnik kome je dodeljena licencna na pretplatu ima pravo da instalira i koristi Office 365 Pro Plus na desktopu, laptopu i mobilnom telefonu. Time je omogućen rad sa bilo kod uređaja i samim tim sa bilo kod mesta. Mobilni uređaji, zahvaljujući napretku tehnologije, u našem svakodnevnom životu, su zauzeli bitno mesto te uvek sa sobom nosimo makar jedan mobilni telefon. Sa ovom vrstom pretplate, Office alati su uvek na raspolaganju. Ovaj plan se može porediti sa Professional platformom kod ugovora, u prethodnoj generaciji Office alata i desktop proizvoda „on premise“.

E5 plan, u odnosu na E3, donosi napredne servise i telefoniju sa izlaskom na javnu mrežu. Ovaj plan se može porediti sa Enterprise platformom iz klasičnih ugovora. Tu su napredni servisi kao što je BI ili arhiviranje pošte i pomenuta telefonija sa pravom instalacije i povezivanja na javnu telefonsku mrežu. Na taj način radna stanica dobija funkciju telefonije sa mogućnošću pozivanja bilo gde i bilo koga, potrebna je samo veza ka Internetu. Ovaj plan možemo porediti sa Enterprise platformom kod ugovora sa „on premise” infrastrukturom.

Pored planova u ponudi su i samostalni planovi, „Standalone plans“. Ovi planovi su u stvari mogućnost nabavke pojedinačnih servisa iz Office 365 pretplate. Pa tako možemo da nabavimo samo email servis ili samo SharePoint ili samo Skype for Business. Samostalni planovi imaju po dva izdanja i razlikuju se po tome što sadrže osnovne i napredne servise. Opet se vratimo na analogiju Standard i Enterprise CAL licence. Ako pogledamo Exchange Online ponudu, plan 1 sadrži email servis sa zaštitom, što je ekvivalent servisima za Standard CAL licencu. Plan 2 sadrži zaštitu informacija i arhiviranje, što je ekvivalent za Enterprice CAL licencu. Kod SharePointa plan 2 sadrži recimo BI a kod Skype for Business, plan 2 sadrži unapređenje telefonije, povezivanje na javnu telefonsku mrežu. Za razliku od CAL licenci, ovde planovi nisu dodaci. Dakle nabavlja se jedan od odabranih planova, za razliku od CAL licenci gde je Enterprise licenca dodatak na standardni CAL.

Način kupovine online servisa

AZURE

Prethodno se upoznali sa AZURE servisima. AZURE servise možemo nabaviti kao:

 • „Commitment“, pretplatu, unapred planirani budžet,
 • Servis plan po korisniku;

„Commitment“ je budžet, koji se troši od trenutka aktivacije AZURE servisa. U ovom slučaju je potrebno predvideti, planirati potrebe za određeni vremenski period. U slučaju da je potrebno dodati određenu količinu servisa, tada se može napraviti hitna nabavka. Postoji mogućnost podešavanja upozorenja kada se resursi približe kraju. Analogija ovog modela je pretplata, prepaid, uplata planiranog budžeta koja se zatim troši. Kada se potroši „Commitment“ prestaje servis.

Servisni plan ili User plan je određeni servis koji se nabavlja po korisniku. Servisni plan ima propisano trajanje, recimo godinu dana ili je vezan za trajanje ugovora.

Već su spomenute jedinice mere ili jedinice u kojima se meri potrošnja servisa:

 • AZURE Virtuelna mašina, broj sati rada;
 • AZURE Storage, veličina diska i broj transakcija mesečno,
 • AZURE Backup, veličina prostora tj diska;

Veoma koristan resurs za procenu troškova je AZURE kalkulator na lokaciji:

https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/calculator/

Office 365

Office 365 je u ponudi kao što smo pomenuli kao plan ili kao samostalni servis.

Office 365 se razlikuje u odnosu na standardni Office Pro Plus paket, po modelu licenciranja. Kod klasičnog Office paketa, licencni model je per device, potrebna je licenca za svaki uređaj na kome se koristi Office paket. Kada je u pitanju Office 365, u pitanju je model pretplate po korisniku, svaki korisnik kome su potrebni Office alati i servisi mora imati licencu „USL“. „User Subscription License“ je licenca za servis po korisniku. Pretplata se odnosi na to da na servis nije moguće otkupiti u trajno vlasništvo. Na osnovu te licence može instalirati paket na 5 uređaja, bilo kod tipa. Tako je omogućeno da zaposleni može koristiti paket, na kompanijskim i svojim uređajima, bilo gde da se nalazi.

Nabavka ovog servisa preko OVS ugovora može biti kao dodatni proizvod ili kao u sklopu platforme. Postoji dodatna bitna činjenica, a to je prelazak sa „On Premise“ na „In The Cloud“ servise. Za takve scenarije postoji „Add On SKU“. Da ilustrujem, u slučaju da u okviru OVS ugovora, na primer, postoji Office Pro Plus i Core CAL, tada su omogućeni „On Premise“ Office 365 servisi SharePoint i Exchange i Skype For Business. Ako se odlučimo na migraciju na Office 365 servise postoji „Core CAL bridge“, koji omogućava servise Exchange, SharePoint, Skype for Business, uz mogućnost postojanja „On Premise“ aktivnog direktorijuma, antivirusa …

Postoji i mogućnost migracije na viši plan. U slučaju inicijalne nabavke nižeg plana, recimo E1, tokom trajanja ugovora, moguće je u svakom trenutku preći na viši plan.

Cilj ovog članka je upoznavanje sa osnovama licenciranja i pogodnosti „In the Cloud“ servisa. Temu ću dalje razrađivati, na osnovu utisaka sa sastanaka i prezentacija. Takođe sam otvoren i za sugestije i predloge, dodatna razjašnjenja putem elektronske pošte (diskusija@takami.rs).