Svedoci smo da se iz godine u godinu povećavaju budžeti namenjeni za razne softvere i softverska rešenja što dovodi do toga da upravljanje softverom postaje jedna od ključnih aktivnosti svake kompanije. Povrh toga, svi vodeći svetski vendori žele apsolutnu kontrolu nad svojom intelektualnom svojinom. Kontrole su učestalije, prijava je sve više a većina kompanija nema jasnu sliku koliko novca troši i da li je to što kupuju ono što im zapravo treba. Poznato je da su revizije dugi niz godina glavni izvor prihoda, glavno sredstvo prodaje više softvera i softverskih rešenja vodećih svetskih vendora.

Kako ovo sprečiti? Odgovor se krije u uvođenju Software Asset Management (SAM) alata i procesa u vašu kompaniju. SAM više nije izbor već se nameće kao osnovno sredstvo ukoliko želite uvid u investicije, ako vam je potrebna optimizacija procesa ili želite da minimalizujete izloženost finansijskim rizicima.

Šta možemo učiniti za Vas? Možemo vam pomoći da razumete kompleksnost licenciranja softvera, da centralizujete svoje podatke, da automatizujete trenutne procese a da ih istovremeno redovno održavate i pratite uz pomoć našeg tima. Uz pomoć SAM metodologije koju možemo kreirati za vas moći ćete jednostavno da pratite sve promene unutar vaše kompanije i na osnovu toga upravljati vašim IT okruženjem.

Uvođenjem SAM procesa i alata možete imati samo korist za svoju kompaniju. Imaćete kompletnu sliku, bolju povezanost sa vašim IT odeljenjem, spoljnim saradnicima, dobavljačima, svim zainteresovanim stranama (finansije, nabavka, HR, pravna služba…). Na kraju, ozbiljni su ovo izazovi i treba krenuti na vreme. Kompletna slika softverskih resursa, zaštita poslovanja od rizika i značajne uštede u budžetu, zar to nije ono čemu težimo?

Za više informacija o SAM alatima i procesima kao i uvek stojim na raspolaganju.