Opis i osnovni pojmovi

Software Asset Management (SAM) je proces proverenih postupaka u oblasti upravljanja informacionim i komunikacionim tehnologijama, koje objedinjuju ljude, procese i tehnologiju sa ciljem da se kontroliše i optimizuje upotreba softvera u organizaciji. SAM vam pomaže da upravljate poslovanjem i pravnim rizicima, da optimizujete investicije u licence za softver i da razvijate IT sisteme prema zahtevima rasta poslovanja.

Uprošćeno rečeno, SAM je skup standarda i postupaka, koji za cilj ima upravljanje softverskim licencama kao i svakom drugom imovinom preduzeća. Softverske licence se nabavljaju, koriste i otpisuju, tokom ciklusa upotrebe se zavode i amortizuju. Standardi u okviru ove discipline, objedinjuju procese i uspostavljaju kontinuitet u praćenju i optimizaciji. Cilj je kao i sa svakom drugom imovinom, da vratimo uloženu vrednost i da zaradimo. Slobodan prevod ovog termina na naš jezik je evidencija softverskih licenci i optimizacija. U daljem tekstu, zadržaću se na terminu SAM.

Ako razmotrimo detaljnije, uvođenje SAM discipline doprinosi sledećem:

Kontroli troškova i rizika i legalnosti:

 • Donosi uštede korišćenjem onoga što imate i eliminiše nepotrebne troškove tako što određuje realne potrebe za softverom,
 • Omogućava da ostanete u skladu sa odredbama i zakonima države kao i internim korporativnim pravilima koja se odnose na privatnost i zaštitu podataka kao i usklađenosti sa ugovorima za sofverske licence,
 • Obezbeđuje sigurnost od malvera i ostalih sigurnosnih pretnji do kojih dolazi korišćenjem nelegalnog softvera kao i zastarelih verzija sofvera.

Optimizaciji i upravljanju softverom:

 • Identifikuje nepotreban i nedovoljno iskorišćen softver omogućavajući da svi zaposleni imaju alate koji su im potrebni,
 • Pojednostavljuje proces nabavke, implementacije i podrške putem standardizacije,
 • Smanjuje troškove kroz optimizaciju procesa nabavke.

Osnovne faze tokom izrade izveštaja

Jedan od ciljeva ove usluge je izrada i dostavljanje izveštaja o stanju softverskih licenci, preporuka na ovu temu i edukacija kroz prilagođene radionice u skladu sa potrebama.

Usluga Software Asset Management (SAM) se sastoji iz četiri faze:

 • Planiranje,
 • Prikupljanje podataka,
 • Analiza podataka,
 • Prezentacija podataka.

Faza planiranja se sastoji od prikupljanja osnovnih informacija o postojećoj infrastrukturi i aranžiranju pristupa radi prikupljanja podataka. Dodatno, po potrebi, ova faza može uključiti i sastanke gde se razmatraju specifični zahtevi korisnika ili konsultanta.

Faza prikupljanja podataka obuhvata otkrivanje i prikupljanje informacija o softverskim licencama pomoću alata, prikupljanje podataka o upotrebi softvera i ugovora o nabavci softverskih licenci. Dodatno u ovoj fazi mogu biti i neophodne konsultacije sa timovima kod korisnika zaduženim za oblasti koje su od interesa za formiranje izveštaja, kao što su nabavke, finansije, pravna služba, IT odeljenje…

Faza analiza podataka uključuje analizu prikupljenih podataka, poravnanje inventarisanog stanja sa ugovorima za nabavku softverskih licenci i analizu dugoročne IT strategije.

Prezentacija podataka čini isporuku pisanih izveštaja, prezentaciju rezultata i preporuka.

Isporuka rezultata SAM usluge

Isporuka rezultata generisanih nakon SAM usluge čini:

 • Efektivna pozicija licenci – ELP izveštaj,
 • Preporuke za optimizaciju licenci,
 • Radionice na teme od interesa;

Izveštaj efektivna pozicija licenci (ELP – Effective License Position) je izveštaj o rezultatima nakon obavljenog istraživanja i analize. Standardno, izveštaj sadrži sledeće osnovne celine:

 • Uvodne napomene;
 • Pregled instaliranog softvera;
 • Opis licencnih modela i reference;
 • Nalaz i poravnanje stanja;
 • Zaključak i preporuke.

Izveštaj o efektivnoj poziciji licenci ELP biće opisan u nekom od narednih članaka na blogu.

Dodatno, nakon ovog koraka nadogradnja SAM discipline, uključuje uspostavljanje kontinualnih procesa radi praćenja svih navedenih parametara i upravljanja softverom u okruženju. Prilikom uvođenja novih procesa u preduzeću potreban je plan. SAM plan uključuje seriju koraka koji obezbeđuju značajnu podršku biznis strategiji i IT osoblju. Ovi procesi zahtevaju poseban pristup i prestavljaju novu celinu, pa su predmet novih razmatranja i pregovora.