Posts filed under: In the Cloud

Upoznavanje sa Cloud tehnologijom

Šta je „Cloud“? Već neko vreme u trendu je prelazak na cloud servise ili online servise ili poslovanje na oblaku. Može se to uporediti sa nekim od usluga koje koristimo...

Software Asset Management i upravljanje promenama

Savremeni uslovi poslovanja nameću stalne promene. Bilo da su u pitanju promene u strukturi zaposlenih, promene lokacija ili u strukturi kompanije, to su svakodnevne promene. Jedna od najaktuelnijih migracija je...