Portfolio

Software Asset Management

Software Asset Management - SAM je skup standarda i postupaka, koji za cilj ima upravljanje softverskim licencama kao i svakom drugom imovinom preduzeća. Softverske licence se nabavljaju, koriste i otpisuju, tokom ciklusa upotrebe se zavode i amortizuju. Standardi u sklopu ove discipline, objedinjuju procese i uspostavljaju kontinuitet u praćenju i optimizaciji. Cilj je kao i sa svakom drugom imovinom, da vratimo uloženu vrednost i da zaradimo.

SAM angažovanje

Isporuka rezultata generisanih nakon SAM usluge čini:

 • Efektivna pozicija licenci – ELP izveštaj,
 • Preporuke za optimizaciju licenci,
 • Radionice sa temama od interesa.

Nakon isporučene usluge korisnik će ostvariti sledeće pogodnosti:

 • Potencijalna ušteda otkrivanjem nepotrebnih i neiskorišćenih licenci za programe,
 • Osigurati se po pitanju rizika inspekcija i kazni i mogućeg obustavljanja poslovanja,
 • Razmotriti preporučene strategije za nabavku licenci i usvojiti neku od predloženih,
 • Detaljnije upoznavanje sa načinima nabavke licenci prema potrebama uz radionicu / predavanje.

Radionice

Radionice o licenciranju mogu biti sa uopštenim temema ili posebno definisanim. Ako je u planu neka od posebnih aktivnosti, onda ta tema može tema radionice:

 • Konsolidacija baza podataka, postavljenje stategije kod nabavke i licenciranje centra za skaldištenje podataka,
 • Prelazak na „Cloud“ platformu, licenciranje u ovom slučaju. Migracija postojećih licenci na cloud, pogodnosti prelaska na najam,
 • Virtuelizacija, licenciranje servera, pogodnosti kod ovakvih scenarija, razrada slučajeva koji su predmet migracije,
 • Radionica sa osnovama licenciranja, sve oblasti bez posebno naglašenih oblasti.

Detaljnije o ovoj usluzi možete pročitati u članku SOFTWARE ASSET MANAGEMENT (SAM) – PORTFOLIO USLUGE.

O meni

Slobodan Jocić
Odlučio sam da napravim ovaj blog sa namerom da sa Vama podelim novine iz oblasti Software Asset Management standarda i licenciranja softvera, kao i da razjasnim i opišem pojmove i termine koji se nameću u praksi. Cilj mi je da uvidite važnost ove oblasti i da zajedno sa Vama primenim ove metode i standarde, a sve  u korist poboljšanja poslovanja.