Početna strana

Software Asset Management (SAM) – portfolio usluge

Opis i osnovni pojmovi Software Asset Management (SAM) je proces proverenih postupaka u oblasti upravljanja informacionim i komunikacionim tehnologijama, koje objedinjuju ljude, procese i tehnologiju sa ciljem da se kontroliše...
Continue Reading →

SOFTWARE ASSET MANAGEMENT – SPREMNI ZA PROMENU?

Svedoci smo da se iz godine u godinu povećavaju budžeti namenjeni za razne softvere i softverska rešenja što dovodi do toga da upravljanje softverom postaje jedna od ključnih aktivnosti svake...
Read More →

KRAJ ZA WINDOWS 7, OSEĆATE LI SE SIGURNO?

Od sredine januara 2020. godine Microsoft je prestao da isporučuje automatska ažuriranja za svoje operativne sisteme Windows 7 i Windows Server 2008. Bez ažuriranja, operativni sistem postaje izložen većem riziku...
Read More →

SAM softver ili kako pratiti upotrebu licenci

Tokom poslednjih godina, sa razvojem SAM discipline i sve većom primenom u poslovnom okruženju, razvijala su se i softverska rešenja kao podrška. Danas na tržištu postoji solidan broj rešenja koja...
Read More →

Upoznavanje sa Cloud tehnologijom

Šta je „Cloud“? Već neko vreme u trendu je prelazak na cloud servise ili online servise ili poslovanje na oblaku. Može se to uporediti sa nekim od usluga koje koristimo...
Read More →

Politika podrške za životni ciklus softverskih proizvoda

Politika podrške za životni ciklus proizvoda je veoma važna stavka kada je u pitanju SAM i upravljanje ICT okruženjem. Na osnovu toga se donose dugoročni – strateški planovi i planiraju...
Read More →

5 razloga za standardizaciju i SAM

Još na studijama sam se susreo sa pristupom kod upravljanja voznim parkom kroz standardizaciju vozila i dobavljača. Razlozi za to su veoma jednostavni. Ako imate standardizovan vozni park, prednosti se...
Read More →

Software Asset Management i upravljanje promenama

Savremeni uslovi poslovanja nameću stalne promene. Bilo da su u pitanju promene u strukturi zaposlenih, promene lokacija ili u strukturi kompanije, to su svakodnevne promene. Jedna od najaktuelnijih migracija je...
Read More →