Nova verzija Windows servera zajedno sa System Centar porodicom proizvoda zvanično je objavljena 1. oktobra. Najnovija verzija oba proizvoda nosi naziv 2016. Sa izlaskom na tržište, objavljene su i novine u načinu licenciranja, te od sada se računaju korovi umesto procesora. Možemo to pogledati i sa vedrije strane, to je bio jedini proizvod kod koga se zadržao procesor model te je sada lakše snaći se, bitni su samo korovi. Dodatno, opet se pojavljuju razlike između funcionalnosti kod izdanja, što je u predhodnoj verziji bilo ukinuto. Što se tiče System Center porodice i Core Infrastructure Suite porodice, licencni model je usaglašen.

Core naspram Procesor modela licenciranja

Najprostije rečeno, jedna licenca Windows servera 2016 pokriva 8 korova. Microsoft je uzeo kao referencu da sada Intel procesor procesor sadrži 8 korova. Ako gledamo po starom modelu, jedna licenca se odnosila na jedan procesor, što je sada po novom 8 korova. Prateći ovu analogiju, sada je minimalan broj korova koji se dodeljuju serveru 16, tj. minimalna nabavka je 16 korova. Prava na virtuelizaciju ostaju ista, kao sa predhodnom verzijom, Standard dozvoljava 2 VOSE instance, Datacentar nema ograničenje u broju instanci.

Imajte u vidu, ako procesori imaju po 10 korova onda je potrebno da licencirate 20 korova.

Funcionalnosti

Kada su u pitanju funkcionalnosti sada postoje razlike među izdanjima, pa je Network Stack, Storage funkcinalnosti i Shielded Virtual Machines postoje samo kod Data center izdanja. Nije kao predhodnoj verziji, kada su funcionalnosti bile iste. Eto malo komplikacija.

Uporedni tabelu možete naći na lokaciji:
https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/windows-server-pricing 

Novina su i Windows Server containers, koji predstavljaju izolovana okruženja za operativni sistem ili aplikacije. Za detalje o ovoj novini posetite:
https://msdn.microsoft.com/en-us/virtualization/windowscontainers/about/about_overview

Za ovu funkcionalnost neće biti potrebne posebne licence, bez obzira na izdanje, ako su svi korovi na fizičkom nivou pokriveni u vašem serveru, onda imate pravo na neograničen broj kontejnera.

Downgrade i Software Assurance

Downgrade ostaje kao i za predhodnu verziju, i za OEM i Volume License izdanja. Ne morate da brinete o tome.

Kada je uz vašu licencu pridružen Software Assurance, onda automatski stičete pravo na novu verziju. Na osnovu downgrade prava i dalje imate pravo da koristite 2012R2 verziju. Korisnici će imati pravo na onoliko korova koliko su njhovi procesori imali u trenutku izlaska nove verzije.

Još par uobičajenih crtica 

Da dodam još par detalja, u vezi sa CAL i RDS licencama.

CAL i RDS CAL su vezani za verziju servera. Pravilo kaže da verzija CAL licence mora biti ista ili novija od verzije servera. Dakle sa uvođenjem nove verzije servera u okruženje, moraju se nabaviti i CAL licence nove verzije, iste kao i server. Ako je novo uvodeni Windows Server 2016 izolovan i njemu pristupa recimo samo 10 korisnika, onda je Windows Server 2016 CAL potreban samo za ove korisnike. Isto važi kada su u pitanju Remote Desktop CAL licence – RDS CAL. CAL licence i dalje možete birati prema broju korisnika ili uređaja. Za korisnike sa standardizovanim okruženjem ili Company Wide ugovorom, ovo ne predstavlja problem, stiču pravo na novu verziju, isto kao i sa serverskom licencom.

Detaljno o Windows Serveru se možete upoznati na strani:

https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/windows-server

Na strani Pricing možete preuzeti Licensing Datasheet, te se bliže upoznati novom verzijom Windows servera:

https://www.microsoft.com/en-us/cloud-platform/windows-server-pricing 

Tačne odrednice kada je u pitanju Volume License možete naći u dokumentu Product Terms.

Da naglasim da je Product Terms jedini validni izvor kada su u pitanju odredbe i uslovi licence, ovaj blog post je skračeni pregled.