All posts by: Slobodan Jocić

Windows Server 2016 – novine u licenciranju

Nova verzija Windows servera zajedno sa System Centar porodicom proizvoda zvanično je objavljena 1. oktobra. Najnovija verzija oba proizvoda nosi naziv 2016. Sa izlaskom na tržište, objavljene su i novine...

Prednosti upravljanja softverskim licencama u preduzeću

Pravo na korišćenje računarskog programa u produkciji? Računarski program – softver je intlektualna svojina proizvođača – kreatora. On ustupa pravo na korišćenje programa. Korisnik stiče ograničeno pravo na upotrebu, kopiranje...